• Gratis Levering
  • Forsendelse indenfor
  • Testfase 60 dage

Mere bæredygtighed takket være insektprotein

Mehr Nachhaltigkeit dank Insektenprotein

Som du ved, har artstilpasset fodring af kæledyr altid ligget vores hjerte nær. Derudover er bæredygtighed også meget vigtigt for os.

For at leve op til vores ansvar som virksomhed får vi det meste af vores råvarer fra lokale leverandører. Dette hjælper med at undgå længere transportveje og den dertil knyttede miljøforurening.

Med vores kæledyrsfoder med insektprotein forfølger vi målet om at fremme endnu mere bæredygtighed. Den innovative kilde til protein kan yde et afgørende bidrag til at reducere miljøbelastningen forbundet med dyrehold i moderne landbrug.

Kæledyrs økologiske fodaftryk

En undersøgelse fra Danmarks Statistik fra år 2000 viser, at ca. 880.000 danske familier holder et eller flere kæledyr. De fleste har hund og kat, i alt var der 550.000 hunde og 450.000 katte i Danmark. Naturligvis har hver af disse firbenede venner brug for mad hver dag, som på grund af hundens og kattens naturlige ernæringsbehov i vid udstrækning skal bestå af animalske bestanddele.

Dette betyder uundgåeligt, at hunde og katte, ligesom os mennesker, har et stort økologisk fodaftryk. Set i lyset af over en million firbenede venner alene i Danmark bør den tilknyttede påvirkning på klimaet og miljøet ikke undervurderes.

Kæmpe miljøbelastning fra moderne dyrehold i landbruget

I 2020 var der ca 12,7 millioner svin, omkring 1,5 millioner kvæg og der produceres hvert år mere end 125 mio. slagtekyllinger i Danmark.

Med moderne landbrug kan den stigende efterspørgsel efter billige kødprodukter imødekommes. Samtidig forårsager denne form for dyrehold imidlertid en enorm miljøbelastning.

Når alt kommer til alt anvendes omkring 75 procent af alle opdyrkede områder over hele verdenen til husdyrhold eller til dyrkning af foder. Især i Sydamerika fældes der enorme skovområder hvert år. Andelen af landbrugsjord, der kræves til husdyr, vil derfor sandsynligvis stige yderligere i fremtiden.

Bortset fra det bruges enorme mængder vand til produktionen af kød. For eksempel kræves der omkring 5.000 liter vand for at få et kilo kylling. For oksekød er vandforbruget ca. 15.000 liter pr. kilo.

Husdyr fremskynder klimaforandringerne

Moderne landbrug skader ikke kun miljøet på grund af dets enorme behov for vand og plads. Derudover er husdyrhold også ansvarlig for en betydelig andel af de menneskeskabte klimaforandringer.

80 procent af al udledning af kvælstof og 60 procent af al udledning af metangas skyldes landbrug. Dyrehold er ansvarlig for det meste af dette.

Lattergas er 300 gange mere belastende for klimaet, og metan er 25 gange mere belastende end CO2. Den stigende levestandard i større vækstøkonomier samt væksten i verdensbefolkningen fører til forventningen om, at efterspørgslen efter kød og den tilhørende produktion af drivhusgasser fortsat vil stige i fremtiden.

Insekter er et bæredygtigt alternativ

For at aflaste miljøbelastningen og bremse klimaforandringerne er egnede alternativer som føde til os mennesker og fodring af hunde og katte af afgørende betydning.

Da både hunde og katte som bekendt for at have brug for ​​animalske proteiner, er en vegansk kost naturligvis udelukket for dem.

Vores foder med insektprotein fra larverne fra den sorte soldaterflue er derimod den perfekte råvare som artstilpasset foder til dyr, samtidig med at man med brugen af ​​insektprotein undgår de mange ulemper, der følger med konventionel kødproduktion.

Sammenlignet med konventionelt kød kan vores insektprotein bryste sig af følgende fordele:

  • Larverne kræver betydeligt mindre plads.
  • Produktionen af ​​insektproteinet er kendetegnet ved et meget lavere vandforbrug.
  • Det kræver ikke ekstra dyrkning af foder for at fodre vores larver.
  • Vores insekter producerer ikke metan, når de fordøjer deres mad.
  • Produktionrester kan let returneres til cyklussen som naturlig gødning.

Foder på en bæredygtig og miljøbevidst måde

Vores katte- og hundefoder med insektprotein er det perfekte valg for alle kæledyrsejere, der holder af miljøet, og som på samme tid ikke vil gå på kompromis med kvaliteten af foderet til deres elskede firbenede ven. Vores insektprotein muliggør en behovsbaseret proteintilførsel, så et permanent skifte er ikke forbundet med nogen ulemper for hunde og katte.


Trustmark